7 de febr. 2012

Projecte ILOQUID 2011Es una iniciativa local d’ocupació per a la qualitat i la dinamització del sector de serveis d’atenció a les persones. El projecte està subvencionat per la Diputació de Barcelona i pel Fons Social Europeu.
L’Objectiu es fomentar la inserció laboral de gent a l’atur, en el sector de serveis d’atenció a les persones.
Contingut del projecte:
- Formació introductòria en tècniques i habilitats per a trobar feina.
- Formació  introductòria en habilitats personals.
- Informació i orientació sobre el sector de serveis a les persones.
- Formació sobre tecnologies de la informació i la comunicació.
- Visites a empreses.
- Formació especialitzada Auxiliar de gerontologia.
- Formació curta durada sobre el sectors de serveis a les persones.
- Formació transversal mediambient, igualtat de gènere, no discriminació.
La 2a edició del projecte es va iniciar al maig de 2011 i, amb una duració d’11 mesos, acabarà al març de 2012.
La participació en aquest projecte inclou totes les accions formatives i altres activitats com pràctiques en centres geriàtrics, sortides formatives, tutories individuals i en grup.

Enllaç d'interès
El grup ha realitzat un bloc. Si el voleu visitar, feu clic a la següent adreça:
- Gerontologia 2011