30 de gen. 2012

Programació de Formació Ocupacional subvencionada pel Fons Social Europeu i el Servei d'Ocupació de Catalunya.Aquest servei ofereix formació ocupacional per la capacitació professional de les persones usuàries, i formació de competències transversals. Adreçada preferentment a gent en situació d’atur.

Programació dels cursos
GESTOR/A MAGATZEM, conducció carretons elevadors 
Preinscripció: tancada
Horari: de dilluns a divendres, de 9.15 a 14.15 h
Duració: 95 hores 
Calendari: 30/01/2012 fins 23/02/2012

OFIMÀTICA, adreçat a persones amb discapacitat
Preinscripció: oberta
Horari: de dilluns a divendres, de 9.15 a 13.45 h
Duració: 162 hores 
Calendari: 03/05/2012 fins 22/06/2012

ANGLÈS ATENCIÓ AL PÚBLIC
Preinscripció: tancada
Horari: de dilluns a divendres, de 12.30 a 15.30 h
Duració: 220 hores 
Calendari: 23/01/2012 fins 15/05/2012 

ANGLÈS ATENCIÓ AL PÚBLIC
Preinscripció: tancada
Horari: de dilluns a divendres, de 9.15 a 12.15 h
Duració: 220 hores 
Calendari: 29/02/2012 fins 22/06/2012 

NOMINA PLUS / CONTAPLUS
Preinscripció: tancada
Horari: de dilluns a divendres, de 9.15 a 14.15 h
Duració: 180 hores 
Calendari: 20/02/2012 fins 16/04/2012 

WORD / EXCEL / ACCESS / INTERNET
Preinscripció: oberta
Horari: de dilluns a divendres, de 9.15 a 14.15 h
Duració: 100 hores 
Calendari: 21/03/2012 fins 25/04/2012 

INFORMÀTICA: PAQUET OFFICE
Preinscripció: tancada
Horari: de dilluns a divendres, de 9.15 a 14.15 h
Duració: 220 hores 
Calendari: 1a quinzena febrer fins fi de març (2012)


Per a la preinscripció en un curs, la persona interessada ha d'omplir la fitxa d'alta d'usuari. Aquesta fitxa és accessible des d'aquest bloc (
document annex fitxa d'alta d'usuari) o als PACs. Un cop omplerta, es pot enviar per Internet a l'adreça electrònica ocupacio@esplugues.cat o lliurar-la en qualsevol dels PACs. Si la persona té un curriculum vitae, ho pot incloure.
Departament: Ocupació

Adreça: edifici Puig Coca, petit parc de l'Amistat, s/n
Persones de contacte: Glòria Fabra, Montse Rodríguez, Jordi Verdaguer
Horari: per telèfon, correu electrònic o personalment, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Enllaços d'interès