Entrevista

L'entrevista és un pas més, i sovint el més important, dins un procés de selecció. En aquesta càpsula revisarem les pautes principals per afrontar les entrevistes laborals. Tindrem en compte la importància de la preparació prèvia i l'actitud que es manté durant tota l'entrevista, des del  moment de la cita fins l'acomiadament.  
Treballarem amb situacions simulades i d'una manera activa mitjançant dinàmiques de grup.


Recomanacions bàsiques per una bona entrevista de feina
Abans de l’entrevista:
- Revisa el teu currículum.
- Has de tenir present els teus punts forts i febles.
- Busca dades de l’empresa.
- Recorda l’anunci, el perfil que es demana i el lloc on l’has trobat.
Durant l’entrevista:
- Has de tenir una actitud de cordialitat, oferir una aparença agradable, ser sincer.
- Vigila el llenguatge corporal.
- Inicialment, tracta de vostè. 
- Sigues correcte. Parla sempre amb educació i respecte de les teves antigues feines,
  companys, superiors o empreses.
 
- Cuida el teu aspecte personal, la manera de vestir, la higiene… El maquillatge, el perfum
  (si fas servir) que no resultin excessius. La teva imatge ha de ser coherent amb el lloc.
 
- Arriba a l’hora, apaga el mòbil. 
- Vigila els tics i la gesticulació excessiva. Fes una escolta activa perquè denota interès,
  confiança, seguretat i franquesa.
 
Després de l’entrevista:
- Avalua l’entrevista.
- Millora els punts febles. 

I recorda! Cal que preparis les entrevistes amb antelació: és aconsellable que elaboris un guió amb les possibles preguntes que puguin fer-te durant l’entrevista. També és important que facis preguntes referents al lloc de treball, funcions a desenvolupar, etc. Això demostra interès per la feina.