Contractació
Quin compromís signo en un contracte? Quins drets tinc quan signo un contracte? Què em descompten del sou que m'han ofertat? En aquest taller resolem les qüestions que puguis tenir respecte una contractació laboral i tot allò que aquesta desprèn: tipus de contracte, jornada laboral, nòmina... La informació és imprescindible. Hem de saber què signem.

Enllaços d'interès sobre contractació
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
- Contracte laboral
- Models de contracte

Enllaços d'interès sobre autocupació
- SOC, Un negoci propi